LICITA s.r.o.

Stavební pozemek 1211 m2 v Libochovanech, okres Litoměřice

90
Forma prodeje: Elektronická aukce
Stav: K dispozici
Začátek aukce: 24.06.2021 10:00
Konec aukce: 24.06.2021 12:00
Čas do konce:
Aukční jistota: 20 000 Kč
Minimální příhoz: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 816 500 Kč

Stavební pozemek o výměře 1211 m2 ve východní okrajové části obce Libochovany (okr. Litoměřice), určený územním plánem pro stavbu rodinného domu.

Pozemek parcelní číslo 866/148 o výměře 1211 m2 v obci a katastrálním území Libochovany (okr. Litoměřice), určený územním plánem pro stavbu rodinného domu. Prodej formou aukce dle schváleného záměru Obce Libochovany.

Libochovany leží v pěkné přírodní lokalitě cca 8 kmod Litoměřic, na pravém břehu řeky Labe, která se v těchto místech prořezává masívem Českého středohoří a před Libochovany opouští kaňon Porta Bohemica (Brána Čech). Nabízený stavební pozemek o výměře 1211 m2 je součástí menší rozvojové zóny určené pro bydlení v rodinných domech, situované ve východní okrajové části obce, v sousedství stávající zástavby rodinných domů a zahrady mateřské školy. V rozvojové zóně je vymezeno celkem 9 pozemků pro stavbu RD (tj. včetně nabízeného pozemku). Obec Libochovany na své náklady zajistí zasíťování pozemků (na pozemky resp. na jejich hranice bude přivedena elektřina a vodovod), vybudování veřejného osvětlení, obslužné komunikace (vč. chodníků, vjezdů, aj.) a dešťové kanalizace. V současné době je již položen vodovod (vč. přípojek k pozemkům), dešťová kanalizace a probíhají práce na vybudování veřejného osvětlení. Rozvody elektřiny – kabelového vedení nn, vč. přípojek do pojistkových skříní na hranice jednotlivých pozemků, by měly být dokončeny nejpozději v květnu 2022 (v závislosti na ČEZ Distribuce a.s.). Odkanalizování staveb na pozemcích rozvojové zóny bude třeba řešit do bezodtokových jímek (do doby vybudování splaškové kanalizace, která v obci dosud není).   

Maximální zastavitelnost nabízeného pozemku je 30% (vč. veškerých zpevněných ploch, přístřešků, zastřešených i nezastřešených teras, bazénů, zahradních domků a podobných staveb), výška stavby rodinného domu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny a charakteru zástavby.

Možnosti prohlídky

Prohlídka je možná dle dohody. Po předchozí dohodě mohou zájemci nahlédnout do zpracované projektové dokumentace pro rozvojovou zónu (komunikace, vodovod, veřejné osvětlení, aj.).

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Podmínky aukce

Historie nabídek

Datum Č. účastníka Nabídka
Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.