LICITA s.r.o.

Chtěl bych prodat

S námi prodáte vždy za nejvyšší cenu.

elektronické aukce,
nabídková řízení

právo odmítnout
všechny nabídky

zkušenosti
od roku 2001

Využijte výhod aukčního prodeje. Kontaktujte naše specialisty.

Ing. Pavel Bezstarosti
licita@licita.cz
tel. 777 707 310

Bc. Aneta Hájková
licita@licita.cz
tel. 777 009 922

Jak aukční prodej funguje?

 

Ke zprostředkování prodeje nejvyšší nabídce (za nejvyšší možnou kupní cenu) využíváme nabídková řízení a elektronické aukce při současné široké prezentaci záměru prodeje na nejnavštěvovanějších realitních serverech.

Nabídková řízení

Zájemci o koupi podávají ve stanovené lhůtě písemné cenové nabídky. Přijaté nabídky následně předložíme k posouzení prodávajícímu. Prodávající obvykle akceptuje nabídku s nejvyšší kupní cenou. Při výběru však může zohlednit třeba i rychlost úhrady kupní ceny nebo to, jestli zájemce nabízí platbu z vlastních zdrojů či úvěrem. Stejně tak může prodávající všechny předložené nabídky odmítnout a prodej neuskutečnit. Ve vhodných případech lze nabídkové řízení rozšířit o licitaci o výši kupní ceny.

Elektronické aukce

Zájemci o koupi činí své cenové nabídky prostřednictvím internetu a navyšují aktuální cenu. Navyšování ceny obvykle graduje v poslední hodině aukce. Dokud zájemci činí nabídky, konec aukce se pružně posunuje. Tento princip zaručuje dosažení maximální prodejní ceny. Pokud prodávající výsledek aukce (dosaženou cenu) akceptuje, uzavírá s vítězem aukce kupní smlouvu.  

Podrobné informace

Ing. Pavel Bezstarosti, tel. +420 777 707 310

Bc. Aneta Hájková, tel. +420 777 00 99 22

Využít můžete také následující kontaktní formulář.

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.