LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku v Horním Meziříčku, okr. Jindřichův Hradec

91
Forma prodeje: Veřejná dražba
Stav: K dispozici
Dražební jistota: 70 000 Kč
Minimální příhoz: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 703 000 Kč

Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku p.č. 148/1 (4351 m2) v k.ú. a obci Horní Meziříčko, okr. Jindřichův Hradec. Pozemek leží v zastavitelném území, v ploše SO - plochy smíšené obytné s hlavním využitím pro bydlení.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální ½ na pozemku parcelní číslo 148/1 v katastrálním území Horní Meziříčko, obci Horní Meziříčko, okr. Jindřichův Hradec. Horní Meziříčko leží cca 20 kmvýchodně od Jindřichova Hradce, v obci je vybudován vodovodní řad, el. síť, plynofikace. Pozemek parcelní číslo 148/1 má výměru 4351 m2 a je situován v zastavitelném území obce, dle územního plánu v ploše SO - plochy smíšené obytné s hlavním využitím pro bydlení. Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků. Je převážně rovinatý, v jihovýchodní části mírně svažitý, povrch nezpevněný. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda, fakticky však slouží spíše jako manipulační plocha a nachází se na něm stavby nezapsané v katastru nemovitostí, postavené dle dostupných informací bez stavebního povolení resp. ohlášení, a to zděná stavba pro chov drůbeže (zast. pl. 24,85 m2), dřevěná kolna (44,07 m2), zděná kolna (42 m2) dřevěná kolna s vnitřními vyzdívkami (71,64 m2). Energetická náročnost staveb - třída G (mimořádně nehospodárné).    

Dražba se uskuteční elektronicky na www.jrdrazby.cz, a to dne 14.5.2021; zahájení dražby v 11:00 hodin, ukončení dražby nejdříve ve 12:00 hod.

Možnosti prohlídky

1. prohlídka: dne 29.4.2021, od 10:00 hod. 2. prohlídka: dne 6.5.2021, od 10:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je ve shora uvedených termínech vždy v 10:00 hod. v Horním Meziříčku (okr. Jindřichův Hradec), u domu č.p. 44.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.