LICITA s.r.o.

Pozemek v Líšné u Zbiroha, okres Rokycany

91
Forma prodeje: Veřejná dražba
Stav: K dispozici
Dražební jistota: 90 000 Kč
Minimální příhoz: 10 000 Kč
Vyvolávací cena: 950 000 Kč

Pozemek o výměře 1158 m2 v zastavitelném území obce Líšná u Zbiroha (okr. Rokycany), v ploše určené územním plánem pro bydlení venkovské (BV).

Pozemek o výměře 1158 m2 v zastavitelném území obce Líšná u Zbiroha (okr. Rokycany), v ploše určené územním plánem pro bydlení venkovské (BV). Pozemek leží na západním okraji obce Líšná, v částizvané Letná, při severní straně komunikace vedoucí z Líšné do Jablečna. Přístup / příjezd k pozemku je ze zmíněné komunikace. Terén pozemku je dle dostupných informací podmáčený vzhledem ke sklonu sousedních pozemků od SV. Pozemek je oplocený (oplocení v části poškozené), na části pozemku se nachází zděné základy zamýšleného rodinného domu, které však byly vybudovány bez stavebního povoleníDále se na pozemku nachází dřevěná kolna. V místě, při druhé straně komunikace (naproti předmětnému pozemku, u obytné zástavby) jsou vedeny inženýrské sítě - elektrické vzdušné vedení, obecní vodovod a kanalizace; dle dostupných informací nejsou k pozemku zřízeny přípojky těchto inženýrských sítí. Na pozemku se nachází mobilní dům,který však není součástí předmětu dražby.

Dražba se uskuteční elektronicky na www.realdrazby.cz, a to dne 30.3.2021; zahájení dražby v 11:00 hodin, ukončení dražby nejdříve ve 12:00 hod. 

Možnosti prohlídky

Prohlídky: 16.3.2021 a 23.3.2021, sraz zájemců vždy ve 14:00 hod. před vraty u předmětného pozemku (naproti rodinnému domu č.p. 74 v Líšné); parcelní číslo pozemku 541/9, k.ú. Líšná u Zbiroha.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.