LICITA s.r.o.

Zemědělský pozemek v k.ú. Nehodiv, okres Klatovy

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 120 000 Kč

Pozemek p.č. 1362 v kultuře orná půda o výměře 5013 m2 v katastrálním území Nehodiv (okres Klatovy) s navazujícím pozemkem p.č. 1363 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 348 m2.

Pozemek p.č. 1362 v kultuře orná půda o výměře 5013 m2 v katastrálním území Nehodiv (okres Klatovy) s navazujícím pozemkem p.č. 1363 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 348 m2. Pozemky jsou situovány v jižním směru od zastavěné části obce Nehodiv, cca 100 m od jižního okraje zemědělského areálu. Pozemek o výměře 5013 m2 je součástí většího celku zemědělsky využívané orné půdy; je obhospodařován třetí osobou. Pozemky jsou prodávány v rámci likvidace družstva, likvidátorovi ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětným pozemkům uzavřeny jakékoli nájemní resp. pachtovní smlouvy.   

Prodej nejvyšší nabídce. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 1.6.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.