LICITA s.r.o.

Zemědělský pozemek v k.ú. Loužná, okres Klatovy

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 200 000 Kč

Pozemek p.č. 1381 (orná půda) o výměře 8186 m2 v k.ú. Loužná (obec Myslív, okr. Klatovy). Jde o pruh pozemku (cca 27 ×300 m), který je součástí většího celku zemědělsky využívané orné půdy.

Pozemek p.č. 1381 v kultuře orná půda o výměře 8186 m2 v katastrálním území Loužná (okres Klatovy). Pozemek je situován ve správním území obce Myslív, cca 800 – 900 m jihovýchodně od místní části Loužná. Jedná se o pruh pozemku (cca 27 × 300 m), který je součástí většího celku zemědělsky využívané orné půdy. Pozemek je obhospodařován třetí osobou. Pozemek je prodáván v rámci likvidace pozůstalosti. Likvidačnímu správci ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětnému pozemku uzavřeny jakékoli nájemní resp. pachtovní smlouvy.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 18.6.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.