LICITA s.r.o.

Zemědělský pozemek v k.ú. Hradiště u Kasejovic, okres Plzeň-jih

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 80 000 Kč

Pozemek parcelní číslo 2802 v kultuře orná půda o výměře 3146 m2 v katastrálním území Hradiště u Kasejovic (okres Plzeň-jih).

Pozemek parcelní číslo 2802 v kultuře orná půda o výměře 3146 m2 v katastrálním území Hradiště u Kasejovic (okres Plzeň-jih). Pozemek se nachází v západní části k.ú. Hradiště u Kasejovic, cca 1,8 km západně od zastavěné části obce Hradiště. Jde o pruh pozemku (cca 18 × 175 m), který je součástí většího celku zemědělsky využívané orné půdy. Pozemek je obhospodařován (dle dostupných informací). Pozemek je zpeněžován v rámci likvidace pozůstalosti. Likvidačnímu správci ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětnému pozemku uzavřeny nájemní resp. pachtovní smlouvy.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.6.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.