LICITA s.r.o.

Zemědělské pozemky v Polánce, Řesanicích a Nové Vsi, okres Plzeň-jih

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 200 000 Kč

Zemědělské pozemky v katastrálních územích Polánka u Kasejovic, Nová Ves u Horažďovic a Řesanice (okres Plzeň-jih) o celkové výměře 8009 m2.

Zemědělské pozemky v katastrálních územích Polánka u Kasejovic, Nová Ves u Horažďovic a Řesanice (okres Plzeň-jih) o celkové výměře 8009 m2. (1) Pozemek p.č. 1023 v k.ú. Polánka u Kasejovic o výměře 4610 m2 je evidován v katastru nemovitostí v druhu trvalý travní porost a nachází se cca 1,4 km západně od osady Polánka. (2) Pozemek p.č. 1788 v k.ú. Řesanice je úzký pruh orné půdy 162 m2, začleněný do souvislého lánu a ležící cca 650 m severovýchodně od Řesanic. (3) Pozemky p.č. 352/2 a 353/7 v k.ú. Nová Ves u Horažďovic jsou oba evidovány v katastru nemovitostí v druhu trvalý travní porost a tvoří společně souvislý celek 3237 m2, situovaný v severovýchodní části katastrálního území, cca 150 m východně od Novoveského rybníka. Pozemky jsou vždy součástí větších zemědělsky využitých ploch ttp resp. orné půdy a jsou obhospodařovány (dle dostupných informací). Pozemky jsou zpeněžovány v rámci likvidace pozůstalosti. Likvidačnímu správci ani zprostředkovateli není známo, že by byly k předmětným pozemkům uzavřeny nájemní resp. pachtovní smlouvy.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.6.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.