LICITA s.r.o.

Zemědělské pozemky v k.ú. Kopidlo, okr. Plzeň-sever

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Nabídková cena: 1 019 452 Kč

Zemědělsky využívané pozemky – orná půda v katastrálním území Kopidlo o celkové výměře 44324 m2, které jsou ve výměře 42126 m2 součástí jednoho lánu. 

Jedná se o zemědělsky využívané pozemky – ornou půdu v katastrálním území Kopidlo o celkové výměře 44324 m2, které jsou ve výměře 42126 m2 součástí jednoho lánu. Pozemky jsou situovány na západním okraji obce a jsou pronajaty Kralovické zemědělské a.s. s 5-ti letou výpovědní lhůtou. Výpověď nebyla doposud podána.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 14.06.2019, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.