LICITA s.r.o.

Zemědělské pozemky o celkové výměře 6596 m2 v k.ú. Služátky u Pelhřimova a Radětín, okres Pelhřimov

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Minimální nabídková cena: 139 000 Kč

Zemědělské pozemky (orná půda) o celkové výměře 6489 m2 v katastrálním území Služátky u Pelhřimova (okres Pelhřimov) a dále zemědělský pozemek (trvalý travní porost) o výměře 107 m2 v katastrálním území Radětín (okres Pelhřimov). 

Zemědělské pozemky (orná půda) o celkové výměře 6489 m2 v katastrálním území Služátky u Pelhřimova (okres Pelhřimov) a dále zemědělský pozemek (trvalý travní porost) o výměře 107 m2 v katastrálním území Radětín (okres Pelhřimov). Pozemky v k.ú. Služátky u Pelhřimova jsou krom pozemku o výměře 70 m2 (ostatní plocha, silnice) vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Jde o úzké pásy zemědělských pozemků, které jsou součástí ucelených obhospodařovaných zemědělských lánů. Pozemek v k.ú. Radětín je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a je součástí většího obhospodařovaného zemědělského honu. K pozemkům je uzavřena pachtovní smlouva.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 13.12.2019, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.