LICITA s.r.o.

Zemědělské pozemky o celkové výměře 108012 m2 v k.ú. Chvojnov, okres Pelhřimov

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Nabídková cena: 2 480 000 Kč

Zemědělské pozemky o celkové výměře 108012 m2 v katastrálním území Chvojnov (okres Pelhřimov).

Zemědělské pozemky o celkové výměře 108012 m2 v katastrálním území Chvojnov (okres Pelhřimov). Pozemky jsou situovány v severní části k.ú. Chvojnov, severně od místní části Útěchovičky, cca 7 km severovýchodně od Pelhřimova. V rozsahu 102949 m2 jde o pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu orná půda, pozemek o výměře 4444 m2 je veden jako trvalý travní porost a pozemky o úhrnné výměře 619 m2 jako ostatní plocha. Pozemky jsou pravidelně zemědělsky užívané, převážně ve větších ucelených celcích. K pozemkům je uzavřena pachtovní smlouva.  

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 13.12.2019, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.