LICITA s.r.o.

Zaměření

LICITA s.r.o. je univerzální realitní a dražební společnost, vyznačující se schopností zprostředkovat prodej všeho, co je jí ze strany zájemců nabídnuto.

Více než čtrnáctileté zkušenosti z oblasti konkursů a insolvenčních řízení nám pomáhají úspěšně zprostředkovat prodeje od drobných skladových zásob až po velké výrobní závody v provozu. Mezi těmito dvěma krajními polohami zajišťujeme prodeje všech druhů nemovitostí, strojů, vozidel, mechanizačních prostředků, nářadí a běžného inventárního vybavení. Našimi klienty na straně prodávající jsou jak insolvenční správci a likvidátoři, tak běžní klienti z privátního sektoru. Na straně kupující pak vítáme každého, kdo má zájem koupit nabízenou věc a zaplatit za ní požadovanou cenu.

Zprostředkování prodeje zajišťujeme osvědčenými způsoby - klasickým realitním prodejem, formou výběrových / nabídkových řízení, formou elektronických aukcí, formou veřejných dražeb dle zákona o veřejných dražbách. 

Výkon zprostředkovatelské činnosti nám usnadňuje detailní znalost všech shora uvedených způsobů a nástrojů zpeněžení. Proto také můžeme vždy doporučit našim klientům optimální způsob zprostředkování resp. zajištění požadovaného prodeje.

Aktuálně připravujeme otevření našeho systému elektronických aukcí široké veřejnosti.

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.