LICITA s.r.o.

Zahrada v Terešově, okr. Rokycany

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Pozemek (zahrada) tvaru obdélníku o výměře 695 m2 na SZ okraji obce Terešov, okr. Rokycany. 

Pozemek (zahrada) tvaru obdélníku o výměře 695 m2 na SZ okraji obce Terešov, okr. Rokycany. Pozemek je svažitý směrem k jihu, v jižní části pozemku (při jeho jižním okraji) se nachází stavba jiného vlastníka (přístavba k sousednímu rodinnému domu), provedená dle dostupných informací bez stavebního povolení / bez ohlášení. Pozemek není přístupný z veřejné komunikace, je obklopen pozemky jiných vlastníků, přístup na pozemek není právně ošetřen. Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 14.7.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.