LICITA s.r.o.

Stavební pozemek v Koberovech, okr. Jablonec nad Nisou

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Minimální nabídková cena: 350.000 Kč.

Tři parcely tvořící souvislý celek o výměře445 m2na jihozápadním okraji obce Koberovy, v území určeném územním plánem obce pro bydlení venkovské. Možnost napojení na všechny inženýrské sítě

Jedná se o tři parcely tvořící souvislý celek o výměře445 m2na jihozápadním okraji obce Koberovy, v území určeném územním plánem obce pro bydlení venkovské. Pozemky jsou přímo přístupné z veřejné zpevněné komunikace, jsou rovinaté, neoplocené. Možnost napojení na všechny inženýrské sítě (elektřina, voda, plyn, kanalizace). Na pozemku p.č. st. 736 se nachází základové pasy původně plánovaného rodinného domu, s jehož stavbou bylo započato na základě ohlášení z roku 2001. Základové pasy jsou vlivem povětrnostních podmínek zvětralé, zarostlé, pro další stavební využití již nepoužitelné. Na pozemcích se dále nachází plechová kolna ve špatném stavu a několik ks dřevin. Plochou pozemků prochází vzdušné el. vedení nn (původně zamýšlená stavba počítala s jeho přeložkou). 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 15.11.2019, 12:00 hod.

Prodej nejvyšší nabídce.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.