LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních 6/10 na rodinném domu s pozemkem v Měchově, okres Karlovy Vary

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Nabídková cena: 120 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních šesti desetin na rodinném domu č.p. 50 s pozemkem v Měchově, okr. Karlovy Vary. 

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních šesti desetin na rodinném domu č.p. 50 s pozemkem v Měchově, okr. Karlovy Vary. Měchov je malá ves ležící cca 6 kmJV směrem od Bečova nad Teplou. Administrativně jde o místní část obce Otročín. RD s pozemkem je situován na jihozápadním okraji zastavěné části Měchova a je přístupný z místní zpevněné komunikace.   

Rodinný dům Měchov č.p. 50 je samostatně stojící zděná podsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím a nevyužitým podkrovím. Sedlová střecha je opatřena živičnou krytinou – kanadský šindel.  Dům je dlouhodobě neobývaný, ve špatném stavebnětechnickém stavu, s potřebou zásadní celkové rekonstrukce. Část z původní stavby ubourána (stavba zkrácena, svépomocí vyzděn nový severní štít), chybí část stropů nad 1.NP, okna vytlučená, interiéry zdevastované. V místě je možnost napojení na elektřinu. Na pozemku se nachází studna. Odkanalizování bylo řešeno zřejmě do jímky na vyvážení. Veřejná kanalizace v místě není. Ve vsi je rozveden obecní vodovod, v některých měsících údajně s nedostačující kapacitou zdroje; dům pravděp. není na tento vodovod napojen. Domem zastavěná plocha činí cca 115 m2. Celková výměra pozemku (vč. zastavěné plochy) činí 509 m2. Vstup do sklepních prostor z úrovně terénu je z pozemku jiného vlastníka. 

Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). PENB nebyl předložen.¨

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.10.2019, 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.