LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/40 na souboru pozemků v k.ú. Měchov, okres Karlovy Vary

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Orientační nabídková cena: 40 000 Kč

Spoluvlastnické podíly v rozsahu ideální jedné čtyřicetiny na pozemcích o celkové výměře 165763 m2 v katastrálním území Měchov, okres Karlovy Vary. 

Spoluvlastnické podíly v rozsahu ideální jedné čtyřicetiny na pozemcích o celkové výměře 165763 m2 v katastrálním území Měchov, okres Karlovy Vary. Jedná se v převažujícím rozsahu o zemědělské pozemky, zejména v kultuře trvalý travní porost, v katastrálním území Měchov (okr. Karlovy Vary). Pozemky jsou zde soustředěny především do tří lokalit – jde o shluk pozemků (souvislý celek) vybíhající od Měchovské návsi JV směrem, dále dva shluky pozemků západně od zastavěné části Měchova (od cca 300 m do cca 900 m od Z okraje Měchova) a pozemky severně od Měchova - ve vzdálenosti cca 1 km od návsi. Pozemky jsou v řadě případů součástí větších celků pastvin a jsou užívány třetími osobami v zemědělské výrobě. Likvidačnímu správci ani zprostředkovateli však není známo, zda a za jakých podmínek jsou uzavřeny nájemní resp. pachtovní smlouvy k předmětným pozemkům.

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.10.2019, 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.