LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 na zemědělských a lesních pozemcích v k.ú. Bdeněves, okr. Plzeň-sever

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 30 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtvrtiny na zemědělských a lesních pozemcích v katastrálním území Bdeněves (okres Plzeň - sever). Pozemky jsou v souvislém celku a nachází se v jihozápadní části katastrálního území Bdeněves, cca půl kilometru severně od obce Myslinka, v lokalitě s místním názvem Průhlavnice (nad potokem zvaným Na Pohodnici). 

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtvrtiny na zemědělských a lesních pozemcích v katastrálním území Bdeněves (okres Plzeň - sever). Pozemky jsou v souvislém celku a nachází se v jihozápadní části katastrálního území Bdeněves, cca půl kilometru severně od obce Myslinka, v lokalitě s místním názvem Průhlavnice (nad potokem zvaným Na Pohodnici). Úhrnná výměra pozemků činí 6834 m2, z toho pozemky o celkové výměře 651 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky a pozemky o celkové výměře 6183 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Zemědělské pozemky jsou pravděpodobně obhospodařovány třetí osobou, insolvenčnímu správci ani zprostředkovateli však není známo, zda je ohledně pozemků uzavřena jakákoli nájemní smlouva. Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 15.2.2019, v 10:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.