LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 3/20 na zemědělských pozemcích v KÚ Postřekov, okres Domažlice

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Prodej nejvyšší nabídce. Nabídková cena: 60 000 Kč

Spoluvlastnický podíl 3/20 na zemědělských pozemcích v katastrálních územích Postřekov a Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), jejichž úhrnná výměra činí 27220 m2. 

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních 3/20 na zemědělských pozemcích v katastrálních územích Postřekov a Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice), jejichž úhrnná výměra činí 27220 m2. Pozemky nejsou v souvislém celku a jsou jednotlivě nebo ve shlucích prostorově dislokovány především v severní a východní části katastrálního území Postřekov, kde jsou součástí větších celků orné půdy.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 28.5.2018, v 10:00 hod.


LICITA s.r.o. otevírá systém elektronických aukcí pro veřejnost. Více informací zde.Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.