LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 2/3 na pozemku (zahrada) o výměře 2451 m2 v k.ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Minimální nabídková cena: 340 000 Kč

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemku (zahradě) o výměře 2451 m2 v k.ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou. Pozemek leží 200 m od jižního okraje zastavěné části obce Voděrady, přístupný přímo z kolemjdoucí komunikace. 

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních dvou třetin na pozemku (zahradě) o výměře 2451 m2 v katastrálním území Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou. Pozemek se nachází na území obce Voděrady, cca 200 m od jižního okraje zastavěné části obce, přiléhá k východní straně komunikace vedoucí z Voděrad na Uhřínovice a je přímo přístupný ze zmíněné komunikace. Pozemek je mírně svažitý s orientací na východ. Fakticky se jedná o udržovanou zahradu se staršími ovocnými stromy. Dle územního plánu leží pozemek mimo zastavěné území obce, v ploše „smíšené plochy nezastavěného území“. Pozemek lze vhodně využít nadále jako zahradu či sad, případně pro související volnočasové aktivity. Na pozemku nelze umisťovat stavby pro bydlení ani rekreaci.
Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.
Prodej nejvyšší nabídce.
Lhůta pro podávání nabídek končí 6.5.2021, 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.