LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/8 na rodinném domu s pozemky ve Stránce, okres Mělník

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 89 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné osminy na větším rodinném domu č.p. 4 s pozemky a příslušenstvím v obci Stránka (okr. Mělník), ležící cca 20 km severovýchodně od Mělníka a cca  2,5 km jihovýchodně od Mšena. 

Rodinný dům č.p. 4 s pozemky je situovaný v jižní části obce, v sousedství zámku (velkostatku). Rodinný dům č.p. 4 je samostatně stojící zděná částečně podsklepená stavba se dvěma nadzemními podlažími a nevyužitým půdním prostorem. Dle dostupných informací byl dům postaven začátkem 20. stol. Dispozičně obsahuje (dle dostupných informací) v podzemním podlaží sklepní místnosti, v 1. nadzemním podlaží chodbu, 4 místnosti, koupelnu, WC a garáž, ve 2. nadzemním podlaží chodbu, 6 místností (z toho 3 aktuálně neobývané), koupelnu a WC. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. Objekt je napojen na elektřinu a veřejný vodovod, odkanalizování do žumpy. Domem zastavěná plocha činí cca 337 m2. Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). Kolmo k domu č.p. 4 je situovaná zděná stodola o zastavěné ploše cca 150 m2, provedená ze smíšeného zdiva, pultová střecha je s taškovou krytinou, podlaha chybí (podlaha dusaná). K domu č.p. 4 a stodole přiléhá nádvoří, z jedné strany uzavřené domem č.p. 4 a stodolou, z druhé strany ohradní zdí. Celková výměra pozemku tvořícího funkční celek s RD a stodolou (vč. zastavěné plochy) činí 1.128 m2; část pozemku zasahuje mimo oplocení do kolemjdoucí komunikace. K nemovitostem dále náleží zatravněný pozemek (v KN evidovaný jako orná půda) tvaru protáhlého lichoběžníku o výměře 1120 m2, který není ve funkčním celku s výše popsanými nemovitostmi; je situovaný na protější straně komunikace a svojí delší stranou přiléhá k této komunikaci. 

Výše uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví 5 osob, přičemž předmětem zamýšleného prodeje je spoluvlastnický podíl pouze jednoho ze spoluvlastníků, a to podíl o velikosti 1/8 na předmětných nemovitostech.

Lhůta pro podávání nabídek končí 23.10.2020, ve 12:00 hod.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.