LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/7 na zemědělských pozemcích v k.ú. Kasejovice, okr. Plzeň - jih

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 45 000 Kč

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na souboru pěti zemědělských pozemků v katastrálním území Kasejovice (okr. Plzeň - jih) o úhrnné výměře 12.577 m2.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na souboru pěti zemědělských pozemků v katastrálním území Kasejovice (okr. Plzeň – jih) o úhrnné výměře 12.577 m2. Čtyři z pozemků jsou evidovány v druhu orná půda, jejich úhrnná výměra činí 9893 m2 a nacházejí se západně od zastavěné části obce Kasejovice, kde jsou součástí větších celků (lánů) zemědělsky využité orné půdy na severní straně od silnice Nepomuk - Písek. Zbývající pozemek má výměru 2684 m2, je evidován v druhu trvalý travní porost a leží cca 1 km severně od Kasejovic v lokalitě zvané Bouček (V Boučku). Pozemky jsou obhospodařovány (dle dostupných informací). Likvidačnímu správci ani zprostředkovateli není známo, zda a případně za jakých podmínek jsou k předmětným zemědělským pozemkům uzavřeny nájemní resp. pachtovní smlouvy.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.6.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.