LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/6 na rodinném domu v Očihově, okr. Louny

94
Forma prodeje: Přímý prodej
Stav: K dispozici
Minimální nabídková cena: 30 000 Kč

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na rodinném domu se zahradou v obci Očihov, okres Louny.  Celková výměra pozemku činí 486 m2.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na rodinném domu se zahradou v obci Očihov, okres Louny. Dům je zděná, jednopodlažní stavba se sedlovou střechou z pálené krytiny, bez využitého půdního prostoru. Stáří stavby je cca 110 roků. Dům je ve stavebně technickém stavu odpovídajícímu stáří a běžné údržbě, pravděpodobně v posledních 20 letech modernizován, např. výměna oken za plastová. Dům je připojen na veřejnou kanalizaci, vodovod, plynovod a elektřinu. Celková výměra pozemku včetně zastavěné plochy a zahrady činí 486 m2.

Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárné).

Prodej v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 21.09.2018, ve 12:00 hod.

Insolvenční správce je při zpeněžování předmětného spoluvlastnického podílu vázán zákonným předkupním právem spoluvlastníků výše uvedených nemovitostí ve smyslu §1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S ohledem na existenci tohoto předkupního práva lze realizovat prodej předmětného spoluvlastnického podílu vybranému zájemci za podmínky, že po uzavření kupní smlouvy mezi insolvenčním správcem (prodávajícím) a vybraným zájemcem (kupujícím) oprávněný z předkupního práva (tj. spoluvlastník) nevyužije nabídku k realizaci předkupního práva.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.