LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/40 na souboru pozemků v k.ú. Měchov, okres Karlovy Vary

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 30 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtyřicetiny na pozemcích o celkové výměře 20819 m2 v katastrálním území Měchov, okres Karlovy Vary.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtyřicetiny na pozemcích o celkové výměře 20819 m2 v katastrálním území Měchov, okres Karlovy Vary.

Jedná se o pozemky v katastrálním území Měchov (okr. Karlovy Vary) o úhrnné výměře 20819 m2, z toho 17786 m2 jsou pozemky v kultuře trvalý travní porost. Pozemky tvoří společně souvislý celek vybíhající jižním směrem z jižní strany Měchovské návsi. Výjimkou je pouze jedna pozemková parcela o výměře 363 m2, která je situována odděleně od ostatních pozemků. Pozemky jsou v převažujícím rozsahu součástí většího celku  pastvin a jsou užívány v zemědělské výrobě. Insolvenčnímu správci ani zprostředkovateli však není známo, zda a za jakých podmínek jsou uzavřeny nájemní resp. pachtovní smlouvy k předmětným pozemkům. 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 7.9.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.