LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/4 na zemědělských pozemcích v k.ú. Dobřany, okres Plzeň-jih

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Orientační nabídková cena: 180 000 Kč

Spoluvlastnický podíl 1/4 na zemědělských pozemcích o celkové výměře 36071 m2 v katastrálním území Dobřany (okres Plzeň - jih). Převážná část pozemků (32749 m2) je v kultuře  orná půda.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtvrtiny na převážně zemědělských pozemcích o celkové výměře 36071 m2 v katastrálním území Dobřany (okres Plzeň - jih). Většina pozemků (pozemky o celkové výměře 32749 m2) je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, pozemky o celkové výměře 2814 m2 jsou vedeny jako trvalý travní porost, pozemek o výměře 172 m2 jako vodní plocha a úzký pruh pozemku o výměře 336 m2 je veden jako lesní pozemek. Pozemky nejsou v souvislém celku, jsou po menších celcích roztroušeny v okolí Dobřan. Dle dostupných informací jsou zemědělské pozemky obhospodařovány. S výjimkou 3 pozemků o úhrnné výměře 2796 m2, k nimž byla zprostředkovateli doložena nájemní smlouva, není insolvenčnímu správci ani zprostředkovateli známo, zda jsou ohledně pozemků uzavřeny nějaké nájemní smlouvy.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 14.11.2019, 12:00 hod.

Prodej nejvyšší nabídce. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny učiněné nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.