LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/4 na pozemku o výměře 4 m2 v Karlových Varech, Staré Roli

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 na pozemku parcelní číslo 2708/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 v katastrálním území Stará Role, obci Karlovy Vary.

LICITA s.r.o. informuje o záměru prodeje nemovitého majetku společnosti PROFI PROBA, spol. s r.o. - v likvidaci, a to spoluvlastnického podílu v rozsahu ideální 1/4 na pozemku parcelní číslo 2708/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 v katastrálním území Stará Role, obci Karlovy Vary. Pozemek parcelní číslo 2708/1 je pruh pozemku malé výměry, situovaný v Karlových Varech, Staré Roli, při východní straně ul. Na Výhledě, v místě, kde z veřejné komunikace ul. Na Výhledě odbočuje soukromá obslužná komunikace vedoucí k provozním objektům různých vlastníků. Pozemek p.č. 2708/1 leží v začátku zmíněné obslužné komunikace (v ploše vjezdu). 

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek na koupi končí 18.6.2020, ve 12:00 hod.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kupující bude povinen uhradit správní poplatek 2.000 Kč spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Informace k podávání nabídek na koupi a formulář pro podání nabídky jsou k dispozici u LICITA s.r.o., E: licita@licita.cz tel. 777 707 310/311 nebo 777 00 99 22.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.