LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/236 na lesních pozemcích o výměře 89 ha v Přibyslavi nad Metují, okres Náchod

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Nabídková cena: 35 000 Kč

Spoluvlastnický podíl 1/236 na souboru převážně lesních pozemků o celkové výměře 89 ha v katastrálním území Přibyslav nad Metují, okres Náchod. Jde o zalesněné svahy nad řekou Metují u obce Přibyslav.  

 

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/236 na souboru převážně lesních pozemků o celkové výměře 891525 m2 v katastrálním území Přibyslav nad Metují, okres Náchod. 

Pozemky se nachází severně, východně až jihovýchodně od zastavěné části obce Přibyslav. Jde rozsáhlý souvislý celek především lesních pozemků lemujících pravý břeh řeky Metuje. Z převážné části se na pozemcích nachází lesní porost, jen z malé části se jedná o bezlesí a lesní cesty. Porost je převážně smrkový (70-80%) ve stáří 25-60 let. Ve zbývajícím porostu je zastoupen buk, habr, jedle a borovice. Pozemky jsou převážně svažité až výrazně svažité, místy se skalními výchozy. Část pozemků (východně a jihovýchodně od Přibyslavi) je součástí území přírodní rezervace Peklo, vyhlášené r. 1997. 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 25.3.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.