LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku (zahradě) 1536 m2 v Plzni - Božkově, „V Bukové“

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 830 000 Kč

Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku 1536 m2 v Plzni, Božkově, v chatové lokalitě „V Bukové“. Dle územního plánu leží pozemek v „ploše rekreace“ s možným využitím pro stavbu rekreační / zahrádkářské chaty.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parcelní číslo 1105/6 (zahrada) o výměře 1536 m2 v Plzni, v katastrálním území Božkov. Pozemek se nachází v chatové lokalitě „V Bukové“, ležící při JV okraji města Plzně, cca 0,5 km až 1 km jihovýchodně od okraje městské části Božkov. Podle územního plánu města Plzně náleží chatové území „V Bukové“ včetně předmětného pozemku do „ploch rekreace“ s hlavním využitím mj. pro stavby a zařízení pro individuální rekreaci (objekty pro individuální rodinnou rekreaci, zahrádkářské chaty). Dle závazného schématu prostorové regulace lze na pozemku umístit objekt o zastavěné ploše do 80 m2. Pozemek je tvaru protáhlého trojúhelníku, mírně svažitý - s mírnou severní expozicí, situovaný jako krajní. Ze západní strany přiléhá k pozemku sousední zahrada, z východní strany zemědělsky využívaná plocha (orná půda). Přístup / příjezd k pozemku je po nezpevněné cestě. V místě je možnost napojení na elektřinu. Pozemek je dlouhodobě neužívaný, neudržovaný, s neošetřovanými ovocnými a dalšími dřevinami. V JV rohu pozemku se nachází dřevěná zahradní chatka (kolna). Na části pozemku se nachází věci movité (obytná maringotka, vrak vozidla a kolem zahradní chaty množství odpadu, zejm. plastů).

Upozorňuje se, že předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na shora popsaném pozemku, nikoli pozemek jako celek.

Prodej majetku v rámci nařízené likvidace pozůstalosti, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 2.7.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.