LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích v Běhařově, okres Klatovy

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 45 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné poloviny na pozemcích o celkové výměře 822 m2 v katastrálním území Běhařov, okres Klatovy. 

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné poloviny na pozemcích o celkové výměře 822 m2 v katastrálním území Běhařov, okres Klatovy. Jde o 3 pozemky (3 parcely) situované v JV směru od rodinného domu č.p. 55 v Běhařově. Dle dostupných informací jsou pozemky užívány v jednotném funkčním celku společně s navazující parcelou st. 18/1 a s rodinným domem č.p. 55. První pozemek (p.č. st. 18/2) o výměře 161 m2 je nádvořím přiléhajícím k parcele st. 18/1. Další dva pozemky (p.č. 76/7 a 77/48) v úhrnné výměře 661 m2 jsou evidovány a fakticky užívány jako zahrada navazující v JV směru na pozemek p.č. st. 18/2.

Součástí předmětu prodeje je dále spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/22 na pozemku p.č. 603 o výměře 725 m2. Jde o úzký pruh pozemku (dříve pravděp. cesta), oddělující pozemky zahrad p.č. 76/7 a p.č. 77/48 a takto „protínající“ i další zahrady v sousedství.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 9.10.2020, 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.