LICITA s.r.o.

Spoluvlastnické podíly na zemědělských pozemcích v k.ú. Radějovice a k.ú. Čenětice, okres Praha-východ

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Nabídková cena: 219 000 Kč

Spoluvlastnické podíly ve výši ideální 1/2 na zemědělských pozemcích v k.ú. Radějovice a k.ú. Čenětice, okres Praha-východ o celkové výměře 16053 m2.

Spoluvlastnické podíly ve výši ideální 1/2 na zemědělských pozemcích v k.ú. Radějovice a k.ú. Čenětice, okres Praha-východ o celkové výměře 16053 m2. V katastrálním území Čenětice se jedná o pozemek – ornou půdu, parc.č.643 o výměře 4528 m2 a v katastrálním území Radějovice se jedná o pozemky parc.č. 403/2 orná půda o výměře 6578 m2, parc.č. 411/1 orná půda o výměře 2927 m2 a parc.č. 432/6 orná půda o výměře 2020 m2. Jak územní plán pro obec Čenětice, tak územní plán pro obec Radějovice nepočítá s jiným využitím shora uvedených pozemků, než jako s ornou půdou (zemědělským půdním fondem).

Možnost podávat samostatně nabídky na koupi podílu na pozemku v k.ú. Čenětice (nabídková cena 52.000 Kč) a na koupi podílu na pozemcích v k.ú. Radějovice (nabídková cena 167.000 Kč).

Prodej v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 30.11.2018, v 11:00 hod.

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.