LICITA s.r.o.

Soubor součástek pro zhotovení svítidel (skleněné, kovové a plastové komponenty)

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Soubor věcí movitých sestávající ze skleněných, kovových a plastových komponent, určených pro zhotovení svítidel různých typů. 

Soubor věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 24816515, sestávající ze skleněných, kovových a plastových komponent, určených pro zhotovení svítidel různých typů. Komponenty jsou umístěny ve skladu na adrese Drnovec 89, Cvikov, okr. Česká Lípa, kde jsou uloženy ve 25 velkých kartónových krabicích, v jedné malé kartónové krabici, v 8 velkých dřevěných bednách a jedné malé dřevěné bedně, přičemž přesný obsah krabic ani dřevěných beden není s jistotou znám. Předmětný soubor movitých věcí (předmět prodeje) je proto nabízen k prodeji a bude prodán vybranému kupujícímu ve stavu jak stojí a leží (úhrnkem).

Lhůta pro podávání nabídek končí 30.9.2019, ve 12:00 hod.

Možnosti prohlídky

Prohlídka je možná po předchozí dohodě se zprostředkovatelem. S ohledem na povahu a uložení předmětu prodeje bude prohlídka možná jen v omezeném rozsahu.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.