LICITA s.r.o.

S jak velkým rizikem je spojená koupě nemovitosti z insolvence ?

Z hlediska majetkoprávního riziko v podstatě neexistuje. Celá transakce převodu nemovitosti se koná na základě insolvenčního zákona, který kupujícímu zaručuje, že nemovitost koupil očištěnou od všech zástavních práv a exekucí. . . (celý článek zobrazíte proklikem na nadpis)

Z hlediska majetkoprávního riziko v podstatě neexistuje. Celá transakce převodu nemovitosti se koná na základě insolvenčního zákona, který kupujícímu zaručuje, že nemovitost koupil očištěnou od všech zástavních práv a exekucí. Kupující se nemusí obávat žádné okolnosti, která by změnila jeho vlastnický vztah k nemovitosti.

Z hlediska stavebně technického je zde mírné riziko, které spočívá v tom, že dosavadní vlastník nemá zájem informovat insolvenčního správce o různých skrytých vadách či funkčnosti technických a doplňkových zařízeních, anebo o těchto vadách vůbec neví. Správce tak prodává nemovitost ve stavu „jak stojí a leží“, což se pochopitelně odrazí na výši nabídkové kupní ceny

Prodávající v osobě insolvenčního správce zpravidla pověří prodejem renomovanou realitní kancelář, která se dostatečně obeznámí se stavem nabízené nemovitosti a s tímto stavem detailně seznámí zájemce o koupi.

Cena nabízené nemovitosti prošla schvalovacím procesem zajištěných věřitelů, případně věřitelského výboru a soudu. Ze zkušenosti naší realitní kanceláře můžeme potvrdit, že výše ceny schválené uvedeným procesem nemusí být cenou konečnou. V případě zajímavé nemovitosti se může v průběhu procesu prodeje navýšit a to někdy dost výrazně. Stejně tak se ale může s ohledem na atraktivnost nemovitosti a projevu zájmu v daném místě a čase výrazně snížit. Vždy ale končí na shodě odpovědného orgánu s nabídkou kupní ceny předloženou stranou kupující.

Za hlavní riziko, spíše nepříjemnou věc lze považovat skutečnost, když v době prodeje je nemovitost užívána rodinou prodávajícího. Pokud nemovitost na základě dohody s novým vlastníkem nevyklidí, musí tuto záležitost nový vlastník řešit žalobou na vyklizení a neoprávněné obohacení. Problém vyklizení jde vždy za novým vlastníkem nemovitosti, insolvenční správce tuto věc neřeší. I tento problém se zpravidla projeví na snížené ceně nemovitosti a je tím kompenzován proces soudního vyklizení.

 

Závěrem stručně řešeno: koupě nemovitosti z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení je právně nejjistější proces nabývání majetku zaručující straně kupující maximální stupeň ochrany.

                                                                                                                     LICITA s.r.o.

 

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.