LICITA s.r.o.

Rodinné domy a pozemky v obci Zásada, okr. Jablonec nad Nisou

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce. Orientační nabídková cena: 98 000 Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/3 na dvou rodinných domech, hospodářských stavbách a pozemcích v obci Zásada, okr. Jablonec nad Nisou.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 306  pro k.ú. a obec Zásada, okr. Jablonec nad Nisou. Jedná se o spoluvlastnický podíl mj. na rodinných domech č.p.134 a č.p. 135. Dům č.p. 135 je roubená nepodsklepená jednopodlažní stavba z roku 1871 ve špatném stavu, vhodná k demolici. Dům č.p. 134 je zděná částečně podsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, postavená kolem roku 1897. V PP se nachází 2 skladové místnosti, přístupné pouze z okolního terénu. V 1.NP jsou dvě obytné místnosti, suchý záchod, bývalé dílny a stáje, chodba a schodiště do půdního prostoru. Stavebně technický stav vyžaduje zásadní a celkovou rekonstrukci. Dům č.p. 134 má zavedenu elektřinu, jinak jsou oba domy bez jakýchkoli rozvodů inženýrských sítí. Donáška vody ze studánky, suchý záchod. Součástí prodeje je dále spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/3 na pozemcích o celkové výměře 14 637 m2, sestávajících se, mimo zastavěné plochy a nádvoří, převážně z lesní půdy a částečně z travnatých ploch.

Energetická náročnost budov: třída G (mimořádně nehospodárné).

Prodej v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Kontaktní osobou pro podání bližších informací i sjednání prohlídky předmětných nemovitostí je Josef Verner, tel. 606 854 195, e-mail: josverner@seznam cz, nebo Ing. Bedřich Chaloupka, tel. 602 109 143 (377 227 979), e-mail: licita@licita.cz.

Lhůta pro podávání nabídek končí 11.6.2018, ve 12:00 hod.


Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.