LICITA s.r.o.

Ranč s pozemky 64 648 m2 v k.ú. Ahníkov, obec Málkov, okres Chomutov

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 6 000 000 Kč

Uzavřený areál pod oplocením s jednou vjezdovou bránou, který byl v minulosti využíván jako relaxační farma s ustájením pro koně, lamy-alpaky, s bývalou chovnou stanicí exotického ptactva, třemi rybníčky pro samozásobitelský chov ryb a rozsáhlými pozemky o celkové výměře 64 648 m2.

Uzavřený areál pod oplocením s jednou vjezdovou bránou, který byl v minulosti využíván jako relaxační farma s ustájením pro koně, lamy-alpaky, s bývalou chovnou stanicí exotického ptactva, třemi rybníčky pro samozásobitelský chov ryb a rozsáhlými pozemky o celkové výměře 64 648 m2. Hlavní obytnou stavbou v areálu je dřevěný montovaný přízemní bungalov sestávající ze dvou samostatných obytných částí, kdy v každé byl byt o podlahové ploše cca 160 m2. Na západní část bungalovu navazuje pod jedním zastřešením sklad s prostorem pro dočasné ustájení koní. Pro správce areálu je k dispozici u vjezdové brány malý domek upravený z mobilhausu. Mimo obytnou část jsou na pozemcích situovány tři velké a jedna malá voliéra pro chov ptactva, ustájení pro 5 koní se zázemím, stavebně jednoduché přístřešky pro lamy-alpaky, garáž, dílna, skleník a další drobné stavby. Od jižního okraje areálu směrem k obytné části jsou na pozemcích situovány tři malé rybníčky, každý s plochou do 300 m2, které byly využívány pro samozásobitelský chov ryb. Stavebně technický stav objektů je více či méně zanedbaný z důvodu, že objekty jsou delší dobu prázdné a neužívané. Obytný bungalov je přízemní, nepodsklepená, dřevěná montovaná atypická srubová stavba, s nízkou sedlovou střechou, bez možnosti využití podkroví. Protipožární zdí je bungalov rozdělen na dvě samostatné bytové části, které mají společnou dřevěnou terasu po celé délce jižní stěny. Byt v pravé části budovy je již 3 roky neužíván, což se projevilo na jeho zanedbaném stavu. Zásadní opravu vyžaduje pouze koupelna a sociální zařízení, menší opravy pak kuchyňský kout u velké obývací místnosti. Druhý byt není užíván pouze jeden rok a je ve výrazně lepším stavu. Zde jsou nutné pouze menší opravy a údržbové práce. Vytápění obou bytů bylo nezávislé, a to ústředním topením s plynovým kotlem, kombinované lokálním topením krbovými kamny. PENB nebyl předložen, nicméně tepelně izolační vlastnosti obytného bungalovu jsou dobré, o čemž svědčí poslední náklady vynaložené na otop. Náklady na plyn byly 30.000,- Kč/ročně a dřevo do krbových kamen stálo zhruba rovněž 30.000,- Kč/ročně. Areál a objekty v něm jsou připojeny na všechny inženýrské sítě dle potřeby. K dispozici je plyn, veřejný vodovod, kanalizace a elektřina. Pozemek parc.č. 588 je zatížen věcným břemenem vstupu a jízdy za účelem oprav a údržby horkovodu, který zasahuje v délce cca 5 m do jeho jižního okraje a na užívání pozemku to nemá žádný vliv. Správce horkovodu využívá k přístupu pozemky v trase horkovodu mimo oplocení areálu. V územním plánu obce Málkov je v ploše pozemku parc. č. 588 zakreslen návrh komunikace (silnice), zohledňující budoucí záměr možné přeložky silnice I/13.

Energetická náročnost budov: PENB nebyl dodán, tzn. třída G (mimořádně nehospodárné).

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 12.4.2019 ve 12:00 hod.

Prodej nejvýhodnější nabídce.

Možnosti prohlídky

Prohlídka nemovitostí se uskuteční 2.4.2019, od 13:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.