LICITA s.r.o.

Prodej směnek a pohledávek ze směnek

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení šesti směnek a dvou pohledávek ze směnek. 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení šesti směnek, z nichž tři zní na částku 10 Mio Kč každá, jedna na částku 20 Mio Kč a dvě na částku 5 Mio Kč každá, přičemž pohledávky z těchto směnek byly uplatněny v insolvenčním řízení sp.zn. KSPH 77 INS 9635/2017, které je vedeno proti směnečnému dlužníkovi.

Zprostředkovatel dále vyzývá k podávání nabídek na odkoupení dvou pohledávek ze směnek vystavených na částky 2 Mio Kč a 700 tis. Kč, když k vymožení těchto pohledávek, přiznaných vykonatelnými směnečnými platebními rozkazy, jsou vedena exekuční řízení a pohledávky byly uplatněny v insolvenčním řízení sp.zn. KSPH 77 INS 9635/2017, které je vedeno proti směnečnému dlužníkovi.    

Bližší informace jsou k dispozici v přiložených dokumentech a u zprostředkovatele. Zájemcům o koupi směnek se doporučuje nahlédnout do insolvenčního rejstříku (isir.justice.cz) a seznámit se s dokumenty a informacemi tam zveřejněnými pod spisovými značkami KSPH 77 INS 9635/2017 a  KSPH 71 INS 11485/2015.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.