LICITA s.r.o.

Prodej pohledávky

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Pohledávka z majetkové podstaty dlužníka, společnosti I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., IČ: 61779113, sp.zn. KSPL 29 INS 14766/2010, ve výši 3.570.000,-- Kč za společností WELL Group a.s., IČ: 25945068, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1179/37, PSČ 17000. 

Z pověření Ing. Vladimíra Nechutného, insolvenčního správce dlužníka, společnosti I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., IČ: 61779113, sp.zn. KSPL 29 INS 14766/2010, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, a to pohledávky ve výši 3.570.000,-- Kč za společností WELL Group a.s., IČ: 25945068, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1179/37, PSČ 17000. Upozorňuje se, že insolvenční správce ani zprostředkovatel nemají k dispozici jakékoli doklady prokazující vznik/výši/trvání Pohledávky. Předpoklad existence Pohledávky vychází toliko ze záznamu v účetnictví společnosti I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., IČ: 61779113.
Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 19.12.2018, 12:00 hod.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.