LICITA s.r.o.

Prodej pohledávky

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka, Vladimíra Palečka, IČ: 44879717, sp.zn. KSPH 72 INS 18239/2014, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka.

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka, Vladimíra Palečka, IČ: 44879717, sp.zn. KSPH 72 INS 18239/2014, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, a to pohledávky ve výši 3.000.060,-- Kč z titulu neuhrazeného nároku na náhradu škody přiznaného pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Plzni. Nahlédnutí do dostupných dokladů a listin týkajících se pohledávky lze sjednat u zprostředkovatele na tel. 377 227 979 nebo 777 707 310.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 14.12.2018, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.