LICITA s.r.o.

Pozemky ve Stříbrné, okres Sokolov

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Orientační nabídková cena: 377 700 Kč

Pozemky v souvislém celku 2518 m2 ve Stříbrné (u Kraslic), okres Sokolov. Převážně rovinaté pozemky leží v zastavěné části obce, dle územního plánu v ploše občanského vybavení – ostatní služby.

Dva pozemky v souvislém celku o úhrnné výměře 2518 m2 v intravilánu obce Stříbrná (u Kraslic), okres Sokolov. Převážně rovinaté pozemky leží v zastavěné části Stříbrné, nedaleko obecního úřadu, severně od objektu č.p. 686 (bývalá prodejna), při západní straně Stříbrného potoka. Dle územního plánu jde o pozemky v ploše občanského vybavení – ostatní služby. Pozemky jsou zčásti zatravněné, při okrajích a především v severní části se vzrostlými náletovými dřevinami. V katastru nemovitostí jsou evidovány v rozsahu 2201 m2 jako ostatní plocha, manipulační plocha a v rozsahu 317 m2 jako ostatní plocha, jiná plocha. Přístup pro pěší je přes sousední obecní pozemky, které však nemají charakter komunikace. K pozemku není zřízena řádná přístupová/příjezdová cesta.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 18.12.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.