LICITA s.r.o.

Pozemky v Měděnci (na svazích Mědníku), okres Chomutov

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 498 500 Kč

Pozemky o úhrnné výměře 5171 m2 na svazích vrchu Mědník v Krušných horách. Vrch Mědník leží na území obce Měděnec (okres Chomutov) a je součástí „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“, který byl r. 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Soubor čtyř pozemků o úhrnné výměře 5171 m2 v prostoru vrchu Mědník v Krušných horách. Vrch Mědník leží na území obce Měděnec (okres Chomutov), severně od zastavěné části obce. Vrch je významným krajinným prvkem, lokálním biocentrem a je součástí „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“, který byl v červenci 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Vrch je protkán štolami a šachtami z těžby především železných a měděných rud, která zde probíhala od 15. do 19. stol.  

Tři z pozemků zahrnutých do předmětu zamýšleného prodeje (p.č. 582/7, p.č. 383/3 a p.č. 383/4) tvoří souvislý celek o výměře 5011 m2, situovaný východně až jihovýchodně od vrcholu. Terén pozemků je v částech rovinatý, povětšinou však svažitý. Na těchto pozemcích a pod jejich povrchem se nachází stavba vodojemu (v západní části p.č. 383/4 a na části p.č. 582/7) a bývalý rezervoár na vodu pro šachtu rudných dolů (na p.č. 383/3). Uvedené stavby nejsou součástí předmětu prodeje. Ve východní části pozemku p.č. 383/4 vyúsťuje na povrch větrací šachta k odvětrání podzemních prostor. Čtvrtý z pozemků (p.č. 440/10) má výměru 160 m2 a je situován na severním svahu vrchu. Nachází zde skružená studna, která sloužila pravděpodobně k zachytávání vody vyvěrající v několik metrů vzdálené kapličce (studánce). 

Prodej nejvyšší nabídce. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 20.1.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.