LICITA s.r.o.

Pozemky v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, okr. Praha-západ

91
Forma prodeje: Veřejná dražba
Stav: Vydraženo
Dražební jistota: 10 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 185 000 Kč

Pozemky v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, okr. Praha-západ o celkové výměře 986 m2. Pozemky leží v západní části zastavěného území obce Velké Přílepy, v dolíku pod ulicemi Halasova a Haškova, okolo vodní nádrže Kamýk. Pozemky netvoří jeden celek, jsou součástí centrálního pásu zeleně obce. Pozemky se jeví jako zanedbané, neudržované.

Pozemky v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, okr. Praha-západ o celkové výměře 986 m2. Pozemky leží v západní části zastavěného území obce Velké Přílepy, v dolíku pod ulicemi Halasova a Haškova, okolo vodní nádrže Kamýk. Pozemky netvoří jeden celek, jsou součástí centrálního pásu zeleně obce. Pozemky se jeví jako zanedbané, neudržované. 

Pozemky p.č. 51/6 a 51/7 jsou součástí veřejného prostranství v těsném sousedství meliorační nádrže a retenční nádrže. Dle platného územního plánu obce Velké Přílepy nejsou určeny k zastavění, ani je není možno užívat jako součást zahrad přilehlých rodinných domů.

Pozemek p.č. 51/3 je součástí prameniště Podomoráňského potoka. Dle platného územního plánu obce Velké Přílepy není určen k zástavbě a s ohledem na existenci prameniště, kdy se jedná o významný krajinný prvek nejen z pohledu zachování vody v krajině, nebude možno tento pozemek změnou územního plánu nebo v rámci projednání nového územního plánu zahrnout do ploch výstavby. Na pozemku se nacházejí navážky, které sem byly navezeny v rámci výstavby domu situovaného severně od pozemku p.č. 51/3.

Prodej v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Místo a datum konání dražby: 7.5.2019 od 11:00 v sídle dražebníka, LICITA s.r.o., na adrese Keřová 360/7, Severní Předměstí, Plzeň (zasedací místnost ve druhém nadzemním podlaží budovy).

Možnosti prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 19.4.2019 a 3.5.2019, vždy od 11:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je vždy v 11:00 hod. před budovou na adrese Haškova 783, Velké Přílepy (Dům zdraví u Rybníčků).

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.