LICITA s.r.o.

Pozemky u bytových domů v Olomouci, Nové Ulici, ul. Mošnerova

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Nabídková cena: 2.335.330 Kč

Pozemky v okolí pěti bytových domů situovaných v Olomouci, městské části Nová Ulice, Mošnerovo ulici. Jde především o pozemky komunikací, chodníků a zeleně.

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci, informuje LICITA s.r.o. (zprostředkovatel) o záměru prodeje pozemků v okolí pěti bytových domů situovaných v Olomouci, městské části Nová Ulice, Mošnerovo ulici (okolí bytových domů č.p. 1321, 1317, 1316, 1308 a 1305). Jde především o pozemky komunikací, chodníků a zeleně v okolí resp. bezprostředním okolí výše uvedených bytových domů, postavených v rámci developerského projektu dokončeného v roce 2012. Pozemky jsou v úhrnné výměře 5431 m2, z toho pozemky o úhrnné výměře 1707 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemky o úhrnné výměře 3724 m2 jako ostatní plocha, jiná plocha. Součástí pozemků jsou zejména zpevněné plochy komunikací a zpevněné pochozí plochy (chodníky, apod.). V prostoru řady z pozemků (pod povrchem) se nachází vedení a přípojky inženýrských sítí, pod povrchem některých pozemků též podzemní části přilehlých bytových domů a jednotky ve vlastnictví, zejména podzemní garáže. Další informace jsou k dispozici u zprostředkovatele.

Prioritním zájmem je prodej souboru všech pozemků jako celku, zájemci však mohou podávat rovněž nabídky na odkoupení dílčích částí či jen jednotlivých pozemků.

Předmětné pozemky jsou nabízeny a budou prodány coby majetková podstata v rámci insolvenčního řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 30.9.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.