LICITA s.r.o.

Pozemky pro bydlení a jiné v Hanušovicích, okres Šumperk

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Orientační nabídková cena: 360 000 Kč

Pozemky (7181 m2) v severní okrajové části obce Hanušovice, okr. Šumperk. 2212 m2 je v ploše SV (smíšená obytná – venkovská) s hlavním využitím pro individuální bydlení v rodinných domech, 4969 m2 je pozemek mimo zastavěné území obce.

Pozemky v severní okrajové části obce Hanušovice, okres Šumperk, o úhrnné výměře 7181 m2. Pozemky tvoří dva samostatné souvislé celky.
Prvním celkem jsou pozemky o úhrnné výměře 2212 m2, situované při pravé (východní) straně komunikace ul. Habartická, v ploše mezi komunikací a Hanušovickým potokem. Podle územního plánu leží tyto pozemky v ploše SV (smíšená obytná – venkovská) s hlavním využitím pro individuální bydlení v rodinných domech. Pozemky leží při místní komunikaci a jsou s možností napojení na elektřinu a veřejný vodovod. Na části jedné z parcel se nachází přízemní částečně podsklepený zděný rodinný dům č.p. 52, který je součástí prodávaných pozemků. Dům o zastavěné ploše cca 155 m2 je dlouhodobě neužívaný, v havarijním stavu (k částečné či úplné demolici), v interiérech s množstvím odpadu (staré TV, kusy nábytku, oděvy, aj.). Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). Nezastavěné plochy pozemků (zahrady) jsou neudržované, zarostlé vegetací a neošetřovanými ovocnými dřevinami.
Druhým celkem je pozemek o výměře 4969 m2, situovaný odděleně od výše popsaných pozemků ve stráni na východní straně od Hanušovického potoka, mimo zastavěné území obce. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, fakticky je však v převažujícím rozsahu porostlý lesními dřevinami (bříza, osika, jíva, smrk, aj.).

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 2.12.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.