LICITA s.r.o.

Pozemek v Olomouci, městské části Nová Ulice

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Minimální nabídková cena: 1 280 000 Kč

Pozemek parcelní číslo 153/15 o výměře 8366 m2 v Olomouci, katastrálním území Nová Ulice. Jde o plochu zeleně mezi bytovými domy v Mošnerovo ulici a pevností Fort Tafelberg v Olomouci, městské části Nová Ulice. 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci, informuje LICITA s.r.o. (zprostředkovatel) o záměru prodeje pozemku parcelní číslo 153/15 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 8366 m2 v Olomouci, katastrálním území Nová Ulice. Pozemek představuje plochu zeleně mezi bytovými domy v Mošnerovo ulici (domy č.p. 1305, 1308, 1316, 1317, 1321) a pevností Fort Tafelberg v Olomouci, městské části Nová Ulice. Dle územního plánu jde o plochu veřejné rekreace s hlavním využitím: pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky veřejné zeleně a parků. Pod povrchem pozemku se nachází podzemní (naslouchací) chodby vycházející ze sousední památkově chráněné pevnosti Fort Tafelberg (nemovitá kulturní památka). V souvislosti s výstavbou bytových domů v ul. Mošnerova, dokončenou r. 2012, byly na pozemku provedeny nepovolené terénní úpravy, v důsledku kterých byla narušena statika podzemních chodeb. Tyto úpravy (navážky) nebyly dosud odstraněny. Pozemek je zarostlý náletovými dřevinami a travinami. Západní okrajovou částí pozemku prochází podzemní el. vedení.
Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 2.11.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.