LICITA s.r.o.

Pozemek v Horní Halži, okres Chomutov

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 157 000 Kč

Pozemek parcelní číslo 79/1 (trvalý travní porost) o výměře 3281 m2 v katastrálním území Horní Halže, které je součástí správního území obce Měděnec v Krušných horách, okr. Chomutov. Pozemek je situován v místní části Horní Halže, při jižní straně hlavní komunikace procházející obcí.

Jedná se o pozemek parcelní číslo 79/1 o výměře 3281 m2 v katastrálním území Horní Halže, které je součástí správního území obce Měděnec v Krušných horách, okr. Chomutov. Pozemek je situován v místní části Horní Halže, na jižní straně od hlavní komunikace procházející obcí, v sousedství domu č.p. 57. Pozemek je v katastru nemovitosti evidován v druhu trvalý travní porost. Podle územního plánu leží již mimo zastavěné území obce, východní část pozemku je v ploše SL1, určené výhradě pro zřízení skanzenu v přírodě – bez objektů, západní část je v ploše lokálního biokoridoru. Pozemek je svažitý směrem k jihu, v převažujícím rozsahu zatravněný, v severní části (při silnici) se vzrostlými stromy. Střední částí pozemku prochází ve směru západ-východ vzdušené vedení VN, v SZ části jsou na pozemku uloženy movité věci, které nejsou součástí předmětu prodeje a jejichž vlastník není zprostředkovateli ani likvidátorovi znám (kmeny stromů, želbet. panely, nákladní přívěs za vozidlo, ocelový zásobník). Při JV okraji pozemku je v ploše pozemku umístěna ocelová montážní rampa a mobilní sklad náležící vlastníkovi sousedního RD.   

Prodej nejvyšší nabídce. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 20.1.2020, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.