LICITA s.r.o.

Pozemek v Bohumíně, místní části Pudlov, okr. Karviná

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Pozemek 531 m2 v Bohumíně, místní části Pudlov, dříve zastavěný bytovým domem. Podle projednávaného návrhu změny UP má být pozemek zahrnut do „plochy krajinné zeleně“.

Pozemek o výměře 531 m2 v Bohumíně (okr. Karviná), místní části Pudlov, na severním konci ulice Na Loukách. Pozemek byl zastavěn bytovým domem, který byl před lety zbourán. Nyní je nezastavěný, zarostlý náletem. Dle územního plánu města Bohumín se pozemek nachází v zastavěném území obce, v ploše bydlení, avšak v části, kde další výstavba již není přípustná. V aktuálně projednávaném návrhu změny územního plánu je navržena změna funkčního využití pozemku z „plochy bydlení“ na „plochu krajinné zeleně“. Pozemek je přístupný po městských pozemcích – po zpevněné komunikaci ul. Na Loukách a v závěrečném úseku po nezpevněné cestě resp. terénem. Ve vzdálenosti cca40 m východně a cca90 m západně od pozemku vede železniční trať.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. 

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.