LICITA s.r.o.

Pozemek v Bohumilicích, okres Prachatice

Blokace
Forma prodeje: Výběrové řízení
Stav: Blokace
Minimální nabídková cena: 365 000 Kč

Rovinatý pozemek parcelní číslo 121/33 o výměře 1634 m2 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, v severní části obci Bohumilice, která leží cca 5 km severně od Vimperka v okrese Prachatice.

Pozemek parcelní číslo 121/33 o výměře 1634 m2 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obci Bohumilice, která leží cca 5 km severně od Vimperka v okrese Prachatice. Pozemek je situován v severní části obce, v ploše mezi páteřní komunikací procházející obcí a řekou Volyňkou. Severní hranicí sousedí pozemek s navazujícím provozním areálem, plochy v jižním směru od pozemku jsou nezastavěné, na západní straně od pozemku (přes komunikaci) jsou rodinné domy. Pozemek je přístupný přímo z kolemjdoucí veřejné komunikace. V místě je možnost (s vynaložením dodatečných nákladů) napojení na inženýrské sítě – elektřinu, zemní plyn, veřejný vodovod a kanalizaci.

Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území – v rozvojové ploše Z3 (U Volyňky) s funkcí SO - smíšené obytné území, nicméně využití pro tento účel je podmíněno zpracováním územní studie pro celé území Z3 (podrobně popsáno v územním plánu obce – textová část, strana 7).

Pozemek je rovinatý, neoplocený, s nezpevněným povrchem. Z cca ¾ své celkové plochy je pozemek situován v záplavovém území. Do východní části pozemku zasahují ochranná pásma – ochranné pásmo železnice a ochranné pásmo PUPFL, východní okrajová část pozemku leží v ploše lokálního biokoridoru. Pozemek je zatížen služebností stezky a cesty ve prospěch blízkého vodního díla na řece Volyňce.   

Na pozemku se nachází volně ložený kovový materiál, jednoduché kovové montované stavby bez základů, umístěné pouze na nízkém soklíku. Tyto jednoduché stavby, materiál a další věci movité na pozemku umístěné nejsou součástí předmětu prodeje a zajištění jejich případného vyklizení z předmětného pozemku je již plně věcí kupujícího.  

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena.

Lhůta pro podávání nabídek končí 17.5.2021, ve 12:00 hod.

Uchazeči o koupi musí složit do 14.5.2021 včetně kauci 40.000 Kč.

Podrobné informace k záměru prodeje pozemku jsou obsaženy ve vyhlášce o konání výběrového řízení, která je k dispozici na www.licita.cz , případně bude uchazečům o koupi na vyžádání zaslána mailem.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.