LICITA s.r.o.

Pohledávky z majetkové podstaty dlužníka MM+HU TRANSPED s.r.o., IČ: 29190185

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Jedná se o pohledávky z obchodního styku z titulu neuhrazených plnění z přepravních smluv v úhrnné výši 13.976,9 € (jistina) a 75.020,- Kč (jistina). 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka MM+HU TRANSPED s.r.o., IČ: 29190185, sp. zn. KSUL 74 INS 1566/2019, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávek z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka. Jedná se o pohledávky z obchodního styku z titulu neuhrazených plnění z přepravních smluv v úhrnné výši 13.976,9 € (jistina) a 75.020,- Kč (jistina). Jde o pohledávky za celkem 14 společnostmi z ČR, Maďarska, Německa, Rakouska, Belgie, Holandska. Pohledávky jsou nezajištěné. Podrobnosti k prodeji pohledávek a k podávání nabídek na odkup pohledávek jsou obsaženy v přiloženém informačním memorandu (viz přiložený soubor). 

Lhůta pro podávání nabídek končí 13.03.2020, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.