LICITA s.r.o.

Pohledávky z majetkové podstaty dlužníka AGROSTAV Horšovský Týn a.s.

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Z pověření insolvenčního správce dlužníka AGROSTAV Horšovský Týn a.s., vyzývá LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka. 

Z pověření Ing. Vladimíra Nechutného, insolvenčního správce dlužníka AGROSTAV Horšovský Týn a.s., IČ: 45350299, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávek z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka. Jedná se o pohledávky za společností SP Poběžovice a.s., IČ: 45350281 (v konkursu) v úhrnné výši 2.119.627,26 Kč, pohledávky za společností SPIN Plzeň a.s., IČ: 45351392 (v konkursu) v úhrnné výši 26.958.459,16 Kč a pohledávky za společností Šumavský Masokombinát s.r.o., IČ: 49197584 (v konkursu) v úhrnné výši 15.100.951,04 Kč. Většina z nabízených pohledávek byla uplatněna přihláškou v příslušném insolvenčním řízení, řada z nich však byla popřena a jejich přihláška usnesením soudu odmítnuta. Podrobnosti k prodeji pohledávek a k podávání nabídek na odkup pohledávek jsou obsaženy v přiloženém informačním memorandu (viz přiložený soubor).  

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 31.08.2018, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.