LICITA s.r.o.

Pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Z pověření insolvenčního správce vyzývá LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. KSPL 27 INS 12295/2010. 

Z pověření Ing. Vladimíra Nechutného, insolvenčního správce dlužníka v insolv. řízení sp.zn. KSPL 27 INS 12295/2010, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka. Jedná se o exekučně vymáhané pohledávky za fyzickými osobami v úhrnné výši 1.935.604,70 Kč, dále o pohledávky za společností SP Poběžovice a.s., IČ: 45350281 (v konkursu) v úhrnné výši 152.875,- Kč, pohledávky za společností SPIN Plzeň a.s., IČ: 45351392 (v konkursu) v úhrnné výši 495.578,28 Kč a pohledávky za společností AGROSTAV Horšovský Týn a.s., IČ: 45350299 (v konkursu) v úhrnné výši 196.231,- Kč. Pohledávky za výše uvedenými společnostmi v konkursu byly uplatněny vždy přihláškami  v příslušných insolvenčních řízeních, některé z přihlášek však byly vzaty zpět, některé pohledávky byly popřeny a jejich přihlášky usnesením soudu odmítnuty. Podrobnosti k prodeji pohledávek a k podávání nabídek na odkup pohledávek jsou obsaženy v přiloženém informačním memorandu (viz přiložený soubor).  

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 31.08.2018, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.