LICITA s.r.o.

Pohledávka z majetkové podstaty v insolv. řízení sp.zn. KSPL 20 INS 32836/2014

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka Radka Nejedlého, sp.zn. KSPL 20 INS 32836/2014, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 115.500,-- Kč.

Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka Radka Nejedlého, sp.zn. KSPL 20 INS 32836/2014, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 115.500,-- Kč z titulu nehrazeného plnění dle Smlouvy o důchodu ze dne 28.11.2014 (ověřený podpis ze dne 3.12.2014), podle které měla být dlužníkovi Radku Nejedlému měsíčně placena částka ve výši 3.500,-- Kč po dobu od dubna 2015 do prosince 2017. Ohledně Pohledávky byla insolvenčním správcem dne 8.1.2020 podaná k Okresnímu soudu v Chebu žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu. V řízení, které je vedeno pod sp.zn.8 C22/2020, nebylo o žalobě dosud rozhodnuto. Dostupné podklady týkající se Pohledávky (smlouva o důchodu, žaloba s návrhem na vydání platebního rozkazu, aj.) jsou k v kopii k nahlédnutí u zprostředkovatele.

 

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 30.9.2020, ve 12:00 hod.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Podrobnosti obsaženy v přiloženém informačním memorandu.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.