LICITA s.r.o.

Pohledávka z majetkové podstaty v insolv. řízení sp.zn. KSPL 53 INS 18408/2015

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka Evy Slavíkové, sp.zn. KSPL 53 INS 18408/2015, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 31.200,-- Kč.

Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka Evy Slavíkové, sp.zn. KSPL 53 INS 18408/2015, vyzývá zprostředkovatel LICITA s.r.o. k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 31.200,-- Kč z titulu neuhrazeného peněžitého daru dle Smlouvy darovací ze dne 11.3.2016 (ověřený podpis ze dne 14.3.2016), podle které měl být dlužníkovi Evě Slavíkové placen pravidelný měsíční peněžitý dar ve výši 2.600,-- Kč po dobu od května 2016 do května 2018. Pohledávka je přiznaná rozsudkem Okresního soudu Plzeň-jih, č.j.19 C198/2018-28, ze dne 29.11.2018. Rozsudek je pravomocný a vykonatelný. Dostupné podklady týkající se Pohledávky (darovací smlouva, rozsudek OS Plzeň-jih) jsou k v kopii k nahlédnutí u zprostředkovatele.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 30.9.2020, ve 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Podrobnosti obsaženy v přiloženém informačním memorandu.

 

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.